BUDOWNICTWO PUBLICZNE

Funkcjonalność i bezpieczeństwo. Budowa obiektów użyteczności publicznej to podwójna odpowiedzialność; zarówno za bezpieczeństwo użytkowników, jak też za komfort osób odwiedzających obiekt. Parametry obiektu użyteczności publicznej muszą być idealnie zrównoważone, przestrzenie i szlaki komunikacyjne przemyślane, a strefy otwarte i zamknięte rozsądnie zaplanowane. Dbamy o to od chwili postawienia pierwszej kreski na szkicu projektowym, aż po oddanie kluczy do obiektu (i dłużej).
Bezpieczeństwo. Projektując i budując obiekty użytku publicznego (urzędy, przyłącza, instalacje, dworce, obiekty sportowe itp.) musimy spełnić m.in. bardzo ostre kryteria i wymogi umożliwiające ich dopuszczenie do użytku tak przez pracowników, jak i przez osoby postronne. RS-DOM to pewność, że wszystkie normy budowlane, BHP i bezpieczeństwa budynków zostaną spełnione precyzyjnie i bez żadnych taryf ulgowych.
Wszystko to, z czego korzystamy jako obywatele – choćby i nie codziennie. Bez względu na to, czy potrzebne są remonty, rozbudowy czy projektowanie i kompleksowa budowa całkowicie nowych obiektów użytku publicznego; zapraszamy – zawsze warto przesłać zapytanie do RS-DOM.
Dbamy o każdy element takich prac, od odpowiednio, estetycznie i funkcjonalnie zrealizowanych przestrzeni wspólnych, przez pomieszczenia i budynki użyteczne społecznie (np. urzędy czy przychodnie), aż po obiekty zaplecza (np. stacje transformatorowe, kotłownie itp.).
Każdy projekt bardzo dokładnie analizujemy zarówno od strony wymogów związanych z prawem budowlanym, jak i od strony praw zamówień publicznych, BHP czy bezpieczeństwa obiektów. Inaczej mówiąc – RS-DOM to pewność nie tylko tego, że sam obiekt zostanie wykonany dokładnie w zgodzie ze sztuką, ale też tego, że zadbamy o kompletną, zgodną z wymogami formalnymi dokumentację.
Budowa, rozbudowa i remonty inwestycji publicznych w ofercie RS-DOM:
  • Budowa i utrzymanie ciągów drenażowych (przesył gazów, ciepła, prądu itp.)
  • Budowa i utrzymanie pomieszczeń organów władzy, edukacji i sądów
  • Budowa i utrzymanie budynków urzędowych i administracyjnych
  • Budowa obiektów z zakresu świadczenia usług publicznych
  • Budowa obiektów z zakresu świadczenia usług zdrowotnych
  • Projektowanie i budowa parków, skwerów, placów zabaw i małego krajobrazu
  • Budowa i utrzymanie publicznych obiektów sportowych
  • Budowa i utrzymanie obiektów związanych z transportem publicznym