Warning: Declaration of Menu_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/klient.dhosting.pl/cs50144053/rs-dom.pl/public_html/wp-content/themes/rsdom/functions.php on line 0
budowa domu - koszty i porady |
RS-DOM - firma budowlano - remontowo - usługowa

budowa domu – koszty i porady

Jaki dom, na jakiej działce, jakiej wielkości i w jakim standardzie możemy wybudować z własnych i pożyczonych funduszy? Pierwszym zadaniem osoby, która myśli o budowie domu dla siebie, jest oszacowanie łącznych kosztów takiej inwestycji i możliwości jej sfinansowania.

model-zadaszonego-budynku-i-klucze

Skomplikowany, na pozór, proces skalkulowania budowy domu można podzielić na etapy pozwalając nam na podjęcie właściwych decyzji związanych z nowym miejscem zamieszkania. Działając zgodnie z wcześniej założonym ogólnym planem i dysponując odpowiednią wiedzą, budowa domu może stać się całkiem przyjemnym przedsięwzięciem.

Warto pamiętać, że cena budowy domu obejmie zarówno koszt wykupu działki, wszystkie potrzebne materiały, jak również robociznę. Aby nie wykonywać samodzielnie jakichkolwiek prac budowlanych czy wykończeniowych warto znaleźć dobrą i fachową firmę, która się wszystkim zajmie.

WYBÓR DZIAŁKI

model budynku z kalkulatorem przydatnym do obliczania kosztow budowy

Zakup działki jest jednym z wielu wydatków dotyczących budowy upragnionego domu. Wybór działki to poważna decyzja. Warto dłużej się nad nią zastanowić, by zaraz po kupnie nie okazało się, że nie da się na niej postawić wymarzonego domu, i najlepszym rozwiązaniem jest wystawienie jej z powrotem na sprzedaż. Poniższy artykuł przedstawia koszt budowy domu jednorodzinnego, ale nie zawiera kosztu kupna działki ze względu na zbyt dużą przepaść cenową.

Warto jednak nadmienić, że optymalne warunki życia (równoważące pożytki i uciążliwości tak po stronie inwestorów, jak i środowiska naturalnego) tworzy zagęszczona, zwarta zabudowa. Wynikają z niej korzyści ekonomiczne: niższe koszty infrastruktury, możliwość zachowania większych obszarów leśnych, upraw, terenów ochronnych. Takie uporządkowane osadnictwo gwarantuje też mieszkańcom większe bezpieczeństwo, lepszą komunikację i wygodę wynikającą z bliskości szkoły, sklepu czy pracy.
Wybór działki w granicach istniejącego osiedla (na starym bądź nowym terenie) jest więc najbardziej racjonalny. Parcela w uporządkowanym otoczeniu (miasto, satelickie osiedle, wieś) stanowi dobrą inwestycję. Ustalona renoma miejsca, określone sąsiedztwo, jasno sprecyzowane plany rozwoju z pewnością korzystnie wpływają na wartość rynkową nieruchomości.

Kupno działki poza osiedlami w naszych polskich realiach jest jednak często łatwiejsze i tańsze. Dlatego osoby planujące budowę domu jednorodzinnego szukają sposobów na obejście biurokratycznych ograniczeń i interesują się na przykład zabudową siedliskową.
Atrakcyjne na pierwszy rzut oka przenosiny “na łono natury” nie gwarantują jednak satysfakcji, między innymi dlatego, że za pierwszym osadnikiem szybko pojawiają się kolejni amatorzy sielskich klimatów i miejsce traci swój charakter. Na dodatek początkowe oszczędności (wynikające z niskiej ceny ziemi) będzie trzeba przeznaczyć na przyłącza, ogrodzenie, ochronę, odśnieżanie polnej drogi, dalekie dojazdy. W obliczeniach kosztów należy założyć sobie, że działka, którą zakupimy będzie miała już podciągnięte wszystkie media – prąd, kanalizacja oraz gaz (jeżeli jest inaczej to musimy się liczyć z kosztem w wysokości ok 10 tys. – 20 tys. złotych).

DOKUMENTACJA PODSTAWOWA I FORMALNOŚCI

model-zadaszonego-budynku

Etap 0 budowy domu – dokumentacja podstawowa i formalności

Przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego trzeba zastanowić się nad parametrami naszego budynku. Obecnie najpopularniejsze są domy z poddaszem użytkowym o powierzchni 100-150 m2. Poniższy artykuł wylicza koszt budowy jednopoziomowego domu niepodpiwniczonego o powierzchni 135 m2 z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym.

Po podjęciu decyzji o lokalizacji, kupnie działki budowlanej, powierzchni domu można poczynić pierwszy krok w kierunku budowy domu. Można zatem przejść do tzw. etapu zerowego (nie mylić ze stanem zerowym). Mowa tu o formalnościach i uzgodnieniach, które najlepiej realizować w porze jesienno-zimowej. Dzięki temu, na wiosnę następnego roku będziemy mogli rozpocząć budowę.

Etap ten polega na zebraniu niezbędnej dokumentacji oraz złożeniu wniosków do odpowiednich wydziałów w gminie, w celu uzyskania pozwolenia na budowę i podłączenia mediów. Wizyty w urzędach i wyczekiwanie na ich decyzje nie należy wprawdzie do najprzyjemniejszych, ale jednak są niezbędne aby ruszyć z budową. Aby doprowadzić do uzyskania pozwolenia na budowę należy:

 • Na wstępie należy sprawdzić czy miejscowość, w której zamierzamy się budować posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Jeśli gmina posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), należy złożyć wniosek o wypis. Jeśli gmina nie posiada aktualnego MPZP, wówczas składamy wniosek w Wydziale Architektury Urzędu Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu.
 • W Wydziale Geodezji Urzędu Gminy (Miasta) należy kupić kopię mapy zasadniczej, na której została wyznaczona nasza działka budowlana.
 • Na podstawie wypisów i warunków MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy terenu na którym znajduje się działka, można sporządzić projekt domu i obrać technologię wykonania. Projekt jest niezbędny do podjęcia kolejnych kroków w realizacji formalności.
 • W wydziale Zarządu Dróg składamy wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną (opcjonalnie).
 • W Zakładzie Gazowniczym, Energetycznym i Wodno-kanalizacyjnym składamy wnioski o wydanie warunków technicznych dostawy mediów.
 • Zwróć się do geodety, który sporządzi dla Twojej działki mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500, przeznaczoną do celów projektowych.
 • Należy przygotować także dokumenty takie jak (opcjonalnie, zależne od terenu): wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu, wypis z rejestru gruntów dla naszej działki własnej i działek sąsiednich, wyrys z mapy zasadniczej, warunki techniczne dostaw mediów (woda, prąd, gaz, drogi itp.), charakterystykę obiektu (obrys budynku wraz z planowanym usytuowaniem go na działce), opinię geotechniczną.
 • Na tym etapie można śmiało udać się do architekta z uprawnieniami lub do biura projektowego aby zamówić projekt domu (najlepiej jednak przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań zapytać projektanta jakie dokumenty będzie potrzebował aby sporządzić projekt budowlany), a następnie w celu wykonania adaptacji projektu.
 • Należy też wykonać uzgodnienia Planu Zagospodarowania działki z zakładami: energetycznym, wodociągowo-kanalizacyjnym, gazowym oraz opcjonalnie z Zakładem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się projektem budowlanym.

Dokumenty potrzebne do wydania pozwolenia na budowę to:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Przestrzennego
 • warunki techniczne dostawy mediów
 • w przypadku obiektów usytuowanych na terenach szkód górniczych wymagane jest postanowienie właściwego organu administracji Architektoniczno-Budowlanej
 • decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej
 • uzgodniony projekt zjazdu
 • opinię geotechniczną

Powyższe dokumenty należy złożyć w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego. Urząd w terminie 65 dni wyda decyzję (czasami już po 30 dniach jest decyzja lub nawet wcześniej). Uprawomocnienie decyzji o pozwolenie na budowę następuje po dwóch tygodniach. Po tym okresie udaj się do Urzędu po potwierdzenie uprawomocnienia.

O zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych powiadom Inspektorat Nadzoru Budowlanego dołączając oświadczenie kierownika budowy (o ile takowy będzie) o przyjęciu obowiązków, od podanego dnia w zgłoszeniu można rozpocząć budowę.

Przed rozpoczęciem budowy nie można zapomnieć o dzienniku budowy, który stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonania robót. Dziennik budowy jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ w momencie uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę.

Nasza działka posiada już projekt i pozwolenie na budowę, można skorzystać z możliwości przeniesienia decyzji na nowego właściciela. Decyzja zostaje przeniesiona pod warunkiem przyjęcia przez nowego nabywcę wszystkich ustaleń zawartych w obowiązującym pozwoleniu na budowę.

l.p.Cena:
Projekt budowlany + adaptacja

(niewielkie zmiany)

5 000 zł
Branżyści (wod.-kan., elektryk, strażak)500 zł
Projekt przyłącza gazowego300 zł
Wypis z rejestru gruntów20 zł
Mapa 1:100050 zł
Wypis i wyrys z miejscowego planu

zagospodarowania

70 zł
Potwierdzenie pochodzenia gleby (opcja)70 zł
Zezwolenie z Zespołu Uzgodnień

Dokumentacji (opcja)

102 zł
Warunki energetyczne

i umowa z dostawcą energii (13 kW)

1 200 zł
Ogólny koszt dokumentacji7 312 zł brutto

*Ceny zależne od rejonu inwestycji.

Etap 1 – stan zerowy

planowanie-kosztow-budowy

Rozpoczynając budowę warto zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami z budowy domu aby móc kontrolować prawidłową pracę wykonawców.

Stan zerowy oznacza doprowadzenie robót budowlanych do poziomu terenu. Najczęściej jest to wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych lub piwnicznych (jeżeli jest piwnica, w naszej kalkulacji jej nie ma), stropu nad piwnicą i zasypanie wykopów. Dom musi mieć mocne podstawy. Na tej niewidocznej części opiera się cała jego konstrukcja. Zanim jednak je wykonamy, musimy wybrać rodzaj fundamentu, materiały do jego wykonania i najskuteczniejsze izolacje. Dlatego też należy zadbać także o wykonanie warstw podkładowych podłogi na gruncie (w przypadku kiedy dom nie ma piwnicy) oraz przepustów pod instalacje. Domy jednorodzinne, a więc budynki stosunkowo małe i lekkie, najczęściej posadowione są na betonowych ławach fundamentowych (rzadziej żelbetowych stopach fundamentowych).

Stan zerowy budowy domu obejmuje prace ziemne, takie jak:

– wyrównanie działki,
– wytyczenie przez geodetę położenia domu, w szczególności fundamentów,
– wykopanie i wylanie fundamentów (wraz z izolacją), wykonanie drenażu, opcjonalnie instalacji uziomu.

Jeśli budowa została rozpoczęta jesienią, na tym etapie, z rozpoczęciem kolejnego, należy poczekać do wiosny. Gotowe fundamenty trzeba zabezpieczyć przed działaniem marznącej wody i niskich temperatur, przykrywając je grubą folią.

Koszt realizacji stanu zerowego określa się w przybliżeniu na 12% wartości inwestycji.

Stan zero obejmuje budowę fundamentów na standardowych ławach fundamentowych. Budowa samych fundamentów o takich parametrach na powierzchni 75 m2 wynosi niecałe 20 tysięcy złotych. Oczywiście trzeba zaznaczyć iż są to ceny poglądowe i mogą się różnić – kwestia lokalizacji inwestycji.

l.pCena:
Honorarium kierownika budowy2 500zł
Rozdzielnia elektryczna na placu budowy (projekt, wykonanie, materiały, licznik)1 000 zł
Ryczałt za wodę na czas budowy200 zł
Instalacja kranu na działce

(robocizna + materiały)

200 zł
Garaż blaszany:

+ transport (w całości – HDS, ok. 40 km.)

+ kłódki

1 200 zł

300 zł

70 zł

Deski, paliki, wkręty120 zł
Ogrodzenie (tylko dwa boki, pozostałe dwa ogrodzone przez sąsiadów):

Paliki sosnowe, siatka 100m,

440 zł
Robocizna (wkopanie palików, rozpięcie

siatki, ustawienie garażu)

500 zł
Koszt przygotowawczy do stanu zero:6 530 zł

*Możemy pominąć część podanej kalkulacji,
natomiast obowiązkiem jest koszt kierownika budowy,
dostarczenie energii elektrycznej oraz wody przez inwestora.

l.pCena:
Robocizna ekipy9 500 zł
Gwoździe różnych rozmiarów

(na całą budowę wykluczając więźbę)

200 zł

 

Drut wiązałkowy (na całą budowę)450 zł
Tarcica na szalunki na całą budowę1 650 zł
Wykop – praca koparki750 zł
Beton B151 250 zł
Papa termozgrzewalna590 zł
Dysperbit (izolacja przeciwwilgociowa)600 zł

 

Stal zbrojeniowa1 300 zł
Beton B20 + praca pompy do betonu3 600 zł
Piasek do murowania razem z transportem400 zł
Cement1 100 zł
Wapno w płynie150 zł
Bloczki fundamentowe b204 200 zł
Styropian grubości 10 cm1 000 zł
Siatka elewacyjna100 zł
Zaprawa do klejenia styropianu

oraz do siatki

350 zł
Folia kubełkowa150 zł
Piasek do zasypania fundamentów

+ transport

2 660 zł
Zasypywanie – praca koparki700 zł
Rozprowadzenie kanalizacji

w fundamentach

1 200 zł
Beton B15 (podłoże pod posadzki – chudziak)

+ praca pompy do betonu

 

3 300 zł
Koszt fundamentów:35 200 zł

*W Firmie RS-DOM organizowane są promocję
-15% na materiały potrzebne do zrealizowania danej inwestycji,
wystarczy śledzić firmowego Fan Page-a na Facebook-u,
oraz odwiedzając stronę internetową.

Ogólny koszt STANU ZER – ,,O”41 730 zł brutto

 

 

Etap 2 – stan surowy otwarty

Etap 2 - stan surowy otwarty


Po zakończeniu budowy fundamentów warto się zastanowić, jaki jest koszt stanu surowego otwartego.
Stan surowy otwarty (SSO) to etap, na którym nasz dom rośnie w oczach, obejmuje on między innymi budowę ścian nośnych, stropów oraz dachu.
W kosztorysie doliczono również ściany działowe oraz wykończenie dachu (podbitka).
Etap SSO to koszt około 120 tys. zł.

Stan surowy otwarty to:

+ (fundamenty – rachunek wyżej)
– ściany zewnętrzne,
– ściany wewnętrzne,
– komin,
– schody,
– stropy,
– więźba dachowa i pokrycie dachu, opcjonalnie jeśli występują – okna dachowe i rynny.

Koszt realizacji stanu surowego otwartego określa się w przybliżeniu na 40% wartości inwestycji.

l.pCena:
Robocizna ekipy budowlanej/ciesielskiej35 000 zł brutto
Koszt ścian parteru 9 342 zł brutto
Beton komórkowy 12cm oraz 24cm7 720 zł
Klej do cienkich spoin600 zł
Nadproża (różnej długości)520 zł
Stal zbrojeniowa400 zł
Cement100 zł
Koszt stropu TERIVA12 110 zł brutto
Belki stropowe (różnej długości)4 290 zł
Pustaki stropowe2 200 zł
Beton B20 + praca pompy do betonu3 140 zł
Stal zbrojeniowa1 670 zł
Gwoździe40 zł
Stęple770 zł
Koszt ścian poddasza7 065 zł brutto
Beton komórkowy 12 cm oraz 24 cm4 200 zł
Klej do cienkich spoin250 zł
Nadproża (różne długości)460 zł
Stal zbrojeniowa800 zł
Beton B201 170 zł
Kotwy185 zł
Kominy10 040 zł brutto
Systemowe + wentylacja6 090 zł
Cegła klinkierowa2 290 zł
Zaprawa murarska do klinkieru/fugowanie1 060zł
Zakończenie kominkami wentylacyjnymi

w dachówce

600 zł
Koszt więźby9 935 zł brutto
Drewno sosnowe impregnowane7 050 zł
Łaty, kontr łaty2 050 zł
Śruby, łączniki, płytki, anchory580 zł
Gwoździe ocynk.255 zł
Koszt pokrycia dachowego + wykończenie38 040 zł brutto
Podbitka drewniana4 320 zł
Lazura do podbitki600 zł
Benzyna ekstrakcyjna175 zł
Gwoździe, nity, kołki, kotwy, wkręty650 zł
Zszywki do takera50 zł
Silikon dekarski243 zł
Dachówka:

dachówka podstawowa

dachówka skrajna

gąsiory

 

14 000 zł

3 550 zł

1 167 zł

Elementy dodatkowe, mocowania1 000 zł
Blacha płaska460 zł
Membrana dekarska1 900 zł
Stopnie i ławy kominiarskie710 zł
Rynny metal2 415 zł
Okna dachowe energooszczędne (4 szt.) i wyłaz dachowy6 800 zł

*Ceny są orientacyjne, nie stanowią oferty handlowej,
aby poznać dokładny kosztorys musimy udać się wraz z projektem
do Firmy wykonawczej.

Koszt – mury, strop, kominy, więźba oraz pokrycie dachowe121 532 zł brutto

 

Jeśli ktoś zdecyduje się na taras to należy do kosztorysu doliczyć:

Koszt tarasu – zadaszenie9 000 zł brutto
Robocizna2 500 zł
Drewno sosnowe impregnowane1600 zł
Śruby, łączniki, płytki, anchory.90 zł
Gwoździe ocynk.50 zł
Podbitka drewniana + Lazura1 000 zł
Dachówka:

– dachówka podstawowa

– dachówka skrajna

 

2 000 zł

600 zł

Elementy dodatkowe, mocowania610 zł
Gwoździe, nity, kołki, kotwy, wkręty70 zł
Blacha płaska180 zł
Membrana dachowa300 zł

*Cena dotyczy /tarasu – zadaszenia\ o pow. około 30m2.

Stan Surowy Otwarty (SSO)121 532 zł brutto

 

+ stan zer,,0”= 41 730 zł brutto

+ taras – zadaszenie = 9 000 zł brutto

 

= 163 262 zł brutto

*Dla porównania budynek 135m2 pow. użytkowej z poddaszem użytkowym pokryty blachodachówką modułową + około 30m2 /taras – zadaszenie\ może kosztować nawet – 10 % mniej.

163 262 zł – 10% = 146 935 zł brutto

model-3d-budynku-i-planow

Etap 3 – stan surowy zamknięty

Stan surowy zamknięty to elementy stolarki okiennej, drzwi wejściowe oraz brama garażowa. 

Stan surowy zamknięty jest dopełnieniem stanu otwartego. Wykonuje się wówczas:

 • instalację stolarki okiennej,
 • osadzenie drzwi zewnętrznych i garażowych
 • ciepły montaż
Stolarka okienna i drzwiowa energo.

+ ciepły montaż

25 220 zł brutto
Stolarka okienna PCV energo.

pakiet 3 szybowy

14 650 zł
Drzwi zewnętrzne 2szt. energo.5 730 zł
Brama garażowa z napędem4 840 zł

*Firma RS-DOM poleca tylko energooszczędną stolarkę okienną i drzwiową
renomowanych Firm, ma to ogromne znaczenie w późniejszym użytkowaniu domu
(szczególnie dotyczy to rachunków za ogrzewanie).

 Fundamenty [F] 41 730 zł

+ Stan Surowy Otwarty [SSO] 121 532 zł

+ Stan Surowy Zamknięty [SSZ] 25 220 zł

= Ogólny koszt SSZ 188 482 zł brutto

 

 

Etap 4 – stan deweloperski

Stan deweloperski jest to etap budowy obejmujący wykonanie kompletu instalacji wewnętrznych (elektryczna, grzewcza, wodno-kanalizacyjna), posadzek, ścian, sufitów, wyposażenie kotłowni i montaż parapetów wewnętrznych.

Poprzez stan deweloperski określamy stan, w którym wykonuje się:
– ściany działowe (jeśli nie zostały wykonane w etapie SSO),
– przyłącza i wszystkie instalacje wewnętrzne: elektryczne, internetowe, alarmowe, sanitarne itd.
– tynki i wylewki wewnątrz i na zewnątrz budynku,
– ocieplenie ścian i poddasza oraz sucha zabudowa -> ten etap jest możliwy dopiero po wyschnięciu wszystkich robót mokrych tj: tynki i posadzki (sprawdzamy miernikiem wilgotności).
– montaż parapetów wewnętrznych

Dom nie nadaje się jeszcze do zamieszkania. Po tym etapie warto zrobić przerwę aby dom dobrze odparował i „popracował”. Pomieszczenia trzeba dobrze wietrzyć.

Instalacje (materiał + robocizna)Cena
Instalacja wodno-kanalizacyjna

+ przyłącza do sieci

+ zestaw solarny dla 2-4 osób

17 517 zł
Instalacja grzewcza:

8 grzejników + 75 m2 ogrzewania podłogowego
Kocioł (groszek) z podajnikiem lub gazowy
+ osprzęt kotłowni

13 574 zł
 16 320 zł
Odkurzacz centralny:

Rury i 3 gniazda odkurzacza centralnego

3 000 zł
Instalacja alarmowa:

Centrala alarmowa, czujki, manipulatory

3 000 zł
Sieć komputerowa:

kabel, szafka z wyposażeniem

686 zł
Elektryka:

(przyłącze w.l.z nie uwzględnione –

ok. 40zł/mb netto)

 

Robocizna

 

Przewody i kable

 

Uchwyty mocujące do kabli

 

Puszki z pokrywami

 

Rury (peszel) wraz z zaciskami,

złączkami itp.

 

Rozdzielnia wewnętrzna

 

Osprzęt rozdzielni wewnętrznej

 

 

 

 

4 230 zł

 

1 800zł

 

185 zł

 

100 zł

 

233 zł

 

 

324 zł

 

500 zł

Razem:61 469 zł brutto

*Bardzo wygodnym i nowoczesnym rozwiązaniem jest instalacja tzw. ,,inteligentny dom” również wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – nie uwzględniliśmy jej w kalkulacji, gdyż takie rozwiązanie nadal jest mało wybierane przez inwestorów, natomiast w przypadku zainteresowania – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Tynki gipsowe super twarde
(materiał  + robocizna)
15 820 zł brutto

*Tynki gipsowe super gładkie oraz twarde (jak tynk cement.wapno) najczęściej wybierane przez inwestorów.

Posadzki maszynowe:
(materiał + robocizna)
– styropian podłogowy standard
– cement 42,5 R
– włókna zbrojeniowe
7 360 zł brutto

*Styropian zawarty w kalkulacji o współczynniku przewodzenia ciepła 0,044 W/mK, w przypadku domu energooszczędnego zalecany jest styropian grafitowy o przewodności cieplnej 0,031 W/mK, niestety w takim rozwiązaniu oczywiście cena wzrośnie, lecz szybko nam się zwróci w postaci niższych rachunków za ogrzewanie.

 

Sucha zabudowa – ocieplenie poddasza20 098 zł brutto
Robocizna8 000 zł
Profile przyścienne UD-30168 zł
Profile sufitowe CD/601 015 zł
Wieszaki320 zł
Łączniki do profili sufitowych36 zł
Wełna mineralna 18cm + 10cm6 200 zł
Folia paroizolacyjna130 zł
Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna2 000 zł
Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna581 zł
Gips szpachlowy100 zł
Wkręty, kołki, taśma klejąca, fizelina itp.230 zł
Strych:

– Płyta OSB 22 mm

– Schody składane

 

1 010 zł

308 zł

*Wełna mineralna podana w kalkulacji posiada współczynnik przewodności cieplnej 0,033 W/mK.

 

Parapety wewnętrzne granitowe

(materiał + robocizna)

2 200 zł brutto
Koszt elewacji zewnętrznej + parapety zew.28 667 zł brutto
Robocizna za elewację14 600 zł
Styropian 150 mm frezowany5 475 zł
Styropian 20 i 50 mm103 zł
Styropian 100 mm160 zł
Kołki do styropianu490 zł
Klej do styropianu994 zł
Siatka podtynkowa500 zł
Klej do siatki podtynkowej677 zł
Podkład tynkarski biały600 zł
Narożniki aluminiowe z siatką223 zł
Pianka montażowa250 zł
Tynk elewacyjny dekoracyjny samoczyszczący kolor 1,5 mm3 885 zł
Kratki wentylacyjne zewnętrzne30 zł
Okap klinkierowy parapetowy500 zł
Klej elastyczny do klinkieru180 zł

*Kalkulacja elewacji zawiera średniej klasy materiały (najczęściej wybierane).

 

Koszt stanu deweloperskiego [SD]135 614 zł brutto

*SSZ + SD = 324 096 zł brutto

Etap 5 – stan „pod klucz”

koszty-budowy-lub-remontu-budynku


Wykończenie domu „pod klucz” obejmuje oprócz standardowych elementów wyposażenia domu (podłogi, ściany, drzwi wewnętrzne, glazura itp.), także podstawowe meble do każdego z pomieszczeń (meble kuchenne z AGD, zestaw wypoczynkowy do salonu, wyposażenie sypialni, szafy wnękowe itd.).

Dom w stanie pod klucz jest w całości wykończony. Wystarczy wnieść meble i mieszkać. Wykończenie „pod klucz” obejmuje:

 • kompletną instalację grzewczą,
 • wykończenie podłóg i ścian
 • biały montaż (ceramika oraz armatura łazienkowa i kuchenna)
 • drzwi wewnętrzne
 • oraz inne elementy wykończenia wnętrz.

 

Kominek i elementy z cegły klinkierowej14 900 zł brutto
Wkład kominkowy5 000 zł
Półka granitowa950 zł
System rozprowadzenia ciepła do

4 pomieszczeń (z montażem)

2 000 zł
Montaż wkładu kominkowego i czopucha2 500 zł
Cegła klinkierowa2 000 zł
Zaprawa do murowania i spoinowania

klinkieru

950 zł
Robocizna – murowanie klinkieru1 500 zł

*Kominki są coraz mniej stosowane, wiec możemy pominąć tą kalkulacje lub też użyć tańszych materiałów wykańczających ewentualnie zrezygnować z rozprowadzenia ciepła aż do 4 pomieszczeń.

 

Glazura i terakota16 017 zł brutto
Robocizna – podłogi, ściany, cokoły, mozaika, dekory.5 885 zł
Płytki7 890 zł
Fugi700 zł
Listwy64 zł
Klej do płytek standard350 zł
Klej do płytek elastyczny (odkształcalny)1100 zł

*Kalkulacja dotyczy – łazienki, pralni, kotłowni, kuchni, spiżarki, jadalni, holu i wiatrołapu.

 

Wyposażenie łazienek i pralni12 064 zł brutto
Robocizna – montaż2 000 zł
2 umywalki, wanna, brodzik, 2 muszle, bidet,

zlew do pralni

4 000 zł
Rury, uszczelki, zawory, syfony itp.1 000 zł
Wentylatory + rury i kratki wentylacyjne280 zł
Pustaki pod wanną, mocowania itp.200 zł
Baterie, natryski, spłuczki itp.2 284 zł
Meble łazienkowe2 100 zł
Silikony, akryle, kleje, akcesoria itp.200 zł

 

Wykończenia ścian i sufitów9 416 zł brutto
Robocizna6 500 zł
Farby i środki gruntujące1 350 zł
Tapety1 266 zł
Gładź szpachlowa- zaprawki itp.100 zł
Taśmy, papiery, folie itp.200 zł

 

Schody wewnętrzne – trepy dębowe + balustrada (materiał + robocizna)3 800 zł brutto

*Trepy oraz balustrada (tralki drewniane, rurki stalowe chromowane, poręcz drewniana, zaślepki) wykonana z drzewa dębowego + malowanie.

 

Oświetlenie i elektryka5 343 zł brutto
Robocizna900 zł
Lampy, kinkiety, punkty świetlne itp.2 179 zł
Włączniki776 zł
Gniazdka elektryczne, TV i sieciowe1 488 zł

 

Podłogi11 687 zł brutto
Montaż1 560 zł
Panele2 902 zł
Podkład pod panele1 508 zł
Parkiet z drewna egzotycznego4 347 zł
Klej do parkietu + grunt775 zł
Listwy przyścienne595 zł
Drzwi wewnętrzne (z montażem)11 300 zł brutto
Meble i sprzęt kuchenny25 580 zł brutto

 

RAZEM:110 107 zł brutto

Stan ,,pod klucz” (z wyposażeniem) domu 135 m2 uwzględniając + stan zerowy (fundamenty) + stan surowy zamknięty + stan deweloperski w naszej kalkulacji systemem zleconym szacuje się na kwotę 434 203 zł brutto.

Do zamieszkania i ukończenia budowy będą jeszcze potrzebne nam następujące dokumenty:

Protokół odbioru instalacji wod.-kan,
– Protokół odbioru kominiarskiego,
– Protokół odbioru instalacji elektrycznej,
– Inwentaryzacja geodezyjna,
– Świadectwo energetyczne budynku (opcja)
*Dokumenty powyżej w przypadku budowy ,,pod klucz” przez Firmę RS-DOM są gratisem.

Całkowity koszt budowy domu energooszczędnego 135 m2 pow. użytkowej + taras z garażem jednostanowiskowym z wyposażeniem gotowym do zamieszkania oraz z dokumentami w średnim standardzie wyposażenia oraz wykończenia systemem zleconym to ok. 430 000 zł brutto.

Kalkulacja zawiera poglądowe ceny, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego, mogą się różnić w zależności od zastosowania materiałów potrzebnych do budowy domu oraz od wykończenia i zleconych prac.

Część prac można wykonać samemu, zaoszczędzając tym samym swoje oszczędności.
Możemy zrezygnować z tarasu oraz z kominka zaoszczędzając tym samym prawie 23 000 zł.
Pokrycie dachowe możemy wykonać z blacho-dachówki modułowej, to rozwiązanie pozwoli nam również zaoszczędzić minimum 13 000 zł (w zależności od powłoki blachy).

Wszystko również zależy od standardu wykończenia wnętrza domu, tutaj przepaść cenowa może być ogromna.

Musimy także pamiętać o podstawowym zagospodarowaniu ogrodu. Tu uwzględniamy przede wszystkim ogrodzenie terenu, ozdobne ogrodzenie od frontu, wykonanie i wykończenie tarasu, komplet ścieżek i podjazdów z kostki betonowej, bramę wjazdową z napędem oraz furtkę. Koszt tego etapu szacuje się na poziomie około 40 000 zł brutto.

Koszty budowy domu jednorodzinnego – podsumowanie.

Po podsumowaniu wszystkich pozycji można orientacyjnie przyjąć, że całkowity koszt budowy (systemem zleconym) domu jednorodzinnego energo. z garażem jednostanowiskowym 135 m2 z wyposażeniem i tarasem to ok. 430 000 zł brutto nie uwzględniając zagospodarowania ogrodu. Jak wspomnieliśmy na początku, podane koszty są bardzo orientacyjne i wskazują mocno szacunkowe wartości zależne do wielu czynników.

Przed przystąpieniem do realizacji najlepiej sporządzić tzw. kosztorys inwestorski, który określi z dużym przybliżeniem, ile budowa będzie nas kosztować, i będzie podstawą do negocjacji cenowych z potencjalnym wykonawcą.