RS-DOM - Profesjonalne usługi budowlane

Jak znaleźć dobrą firmę budowlaną?

Wybór firmy budowlanej

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, firma budowlana podejmuje się czynności, które wchodzą w skład usług budowlanych i zajmuje się wykonawstwem robót budowlanych. Zaliczamy do nich nie tylko wykonywanie nowych obiektów budowlanych, ale także przebudowy, remonty, rozbiórki oraz prace instalacyjne i modernizacyjne. Roboty budowlane muszą być kierowane i nadzorowane przez wyspecjalizowanych pracowników z odpowiednim uprawnieniami. Sprawdźmy, jak wybrać dobrą firmę budowlaną?

Dobra firma budowlana powinna przede wszystkim mieć bogate doświadczenie w zakresie prac koniecznych do zrealizowania. Na początek warto sprawdzić jej dotychczasowe realizacje i stwierdzić, czy znajdują się wśród nich interesujące nas projekty. Przykładowo, jeżeli zależy nam na budowie domu jednorodzinnego od podstaw – należy zorientować się, czy firma budowlana realizowała takie zlecenia i jakie są ich efekty. Kolejny krok to zapoznanie się z referencjami klientów. Bezstronne opinie inwestorów to najlepsze źródło wiedzy o poziomie profesjonalizmu i stopniu rzetelności wykonawcy. Pamiętajmy przy tym, że kryterium kosztowe jest ważne, ale nie powinno być czynnikiem decydującym przy wyborze dobrej firmy budowlanej. 

Wyjątkowo niska cena rzadko kiedy idzie w parze z wysoką jakością. Koszt realizacji inwestycji musi być adekwatny do oferowanej jakości prac, wartości stosowanych materiałów, stopnia wykończenia budynku i zakresu czynności, które wchodzą w skład obsługi posprzedażowej. Istotna jest także odpowiednia liczebność ekipy budowlanej. Trzeba również potwierdzić, czy firma dysponuje odpowiednim sprzętem, niezbędnym do wykonania inwestycji.

Terminowość i kompleksowa oferta

Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy dokładnie przyjrzeć się zakresowi oferty. Najrozsądniejszym wyjściem jest podjęcie współpracy z firmą, oferującą kompleksowe usługi. W ich skład wchodzi nie tylko właściwa realizacja, ale także przygotowanie profesjonalnego projektu architektonicznego, pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów oraz usługi wykończeniowe. Realizacja inwestycji w systemie gospodarczym (kilka ekip budowlanych i wykonywanie części prac samodzielnie) jest coraz mniej popularne, ponieważ nie umożliwia uzyskania kompleksowej gwarancji i wymaga stałej dyspozycyjności inwestora. W związku z tym na znaczeniu zyskują firmy budowlane, realizujące inwestycję od podstaw i pod klucz. Nie zapominajmy także, że dobra firma budowlana to wykonawca godny zaufania, czyli dający gwarancję na swoje usługi.

Dobra firma budowlana musi być poza tym terminowa. Realizacja prac zgodnie z harmonogramem i unikanie kosztownych opóźnień to bardzo ważne kryterium wyboru. Zabezpieczeniem przed niedotrzymywaniem terminów mogą być konkretne zapisy umowy, precyzujące zakres odpowiedzialności wykonawcy i uszczegóławiające konsekwencje, wynikające z zaniedbań. Przed podjęciem współpracy koniecznie trzeba w związku z tym zapoznać się z umową. Dobra firma budowlana przedstawi nam jasny i zrozumiały projekt umowy, a w razie jakichkolwiek wątpliwości odpowie na wszelkie pytanie. Zwróćmy uwagę, czy w umowie zostanie zamieszczony drobiazgowy zakres i harmonogram prac oraz wyszczególnienie wszystkich kosztów. Bardzo istotne jest w tym kontekście uregulowanie kwestii wzrostu kosztów w trakcie budowy oraz możliwości nanoszenia poprawek do gotowego projektu. Pamiętajmy, że każde – nawet najmniejsze ustalenie – musi zostać zawarte w umowie, ponieważ ustalenia słowne nie są wiążące prawnie. Tylko pisemna umowa jest podstawą do ewentualnych roszczeń sądowych.