Warning: Declaration of Menu_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/klient.dhosting.pl/cs50144053/rs-dom.pl/public_html/wp-content/themes/rsdom/functions.php on line 0
Zgłoszenie zakończenia budowy domu | Pozwolenie na użytkowanie
RS-DOM - firma budowlano - remontowo - usługowa

Zakończenie budowy domu – jak wygląda odbiór?

fromalności budowy domu

Budowa domu jednorodzinnego to długotrwałe przedsięwzięcie, które wymaga restrykcyjnego przestrzegania harmonogramu i dopełnienia wszelkich, niezbędnych formalności. Ostatnim etapem budowy jest odbiór domu i przekazanie właścicielom budynku gotowego do użytkowania. Wbrew pozorom, czynność ta nie polega tylko na oddaniu kluczy i wymaga złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy w ciągu 14 dni od ukończenia wszystkich prac budowlanych. Sprawdźmy, jakich formalności trzeba dopełnić?

Zgłoszenie zakończenia budowy. Niezbędne dokumenty

Po zakończeniu prac budowlanych na ostatnim etapie budowy domu należy powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy. Do zawiadomienia należy dołączyć komplet niezbędnych dokumentów, które warto gromadzić już w trakcie budowy. Należy do nich przede wszystkim dziennik budowy, podpisany przez kierownika budowy oraz jego oświadczenie o wykonaniu budynku zgodnie z projektem i prawem budowlanym. 

Kierownik budowy musi również dołączyć informację, potwierdzającą prawidłowość dokonania pomiarów powierzchni użytkowej i oświadczenie o doprowadzeniu do należytego porządku terenu budowy. W przypadku dokonywania dopuszczalnych zmian w projekcie na etapie budowy konieczne jest ich udokumentowanie w formie rysunków projektowych z wyjaśnieniem celu i podpisem projektanta. Potrzebna będzie także mapka z inwentaryzacją geodezyjną. Do wniosku dołącza się również wynik audytu bezpieczeństwa drogowego oraz oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. 

To nie wszystkie dokumenty, które należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Koniecznie będzie również złożenie oświadczenia o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych i protokołów odbioru wszystkich przyłączy i instalacji. Nie muszą to być oryginalne dokumenty, wystarczą kserokopie. W ich skład wchodzą protokoły odbioru przyłączy kanalizacyjnych, elektrycznych i wodnych, pionów wentylacyjnych i kominów spalinowych oraz szczelności instalacji gazowej. Pamiętajmy także, że właściciele domu bez przyłącza do kanalizacji muszą zawiadomić urząd o budowie zbiornika bezodpływowego oraz dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy atest higieniczny od producenta szamba. Własne ujęcie wody pitnej wymaga z kolei przeprowadzenia badań laboratoryjnych wody w celu ustalenia jej zdatności do spożycia i dołączenia wyników do zawiadomienia.

 

Co dalej? Czy muszę mieć pozwolenie na użytkowanie?

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia budowy. Najczęściej do inwestora wysyłane jest zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy. W sytuacji, gdy nie dostaniemy takiego zaświadczenia – wystarczy poczekać 14 dni. Przyjmuje się wówczas zasadę milczącej zgody. Brak reakcji w tym czasie oznacza, że bez przeszkód możemy się wprowadzać do naszego nowego domu. Pamiętajmy, że lekceważenie obowiązku zawiadomienia o zakończeniu budowy może skutkować nałożeniem na inwestora wysokiej kary pieniężnej. Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego to kara w wysokości nawet 10 tysięcy złotych! Po formalizacji zakończenia budowy można zameldować się w nowym miejscu i zgłosić do urzędu wniosek o nadanie budynkowi numeru. Po zakończeniu postępowania nadzór budowlany zwraca inwestorowi oryginały dokumentów.

Pozwolenie na użytkowanie jest obligatoryjne dla wszystkich budynków, których budowa przebiegła niezgodne z projektem albo warunkami zabudowy. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest również konieczne, gdy budynek ma zostać oddany do użytkowania przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy właściciele chcą wprowadzić się do skończonej dolnej kondygnacji budynku i odłożyć w czasie wykończenie poddasza użytkowego. Pozwolenie na użytkowanie składa się w formie wniosku, do którego należy dołączyć te same dokumenty co w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy. Inspektor przeprowadzi kontrolę budynku i jeśli nie stwierdzi niezgodności z projektem – wyda pozwolenie na użytkowanie. W innym przypadku grożą nam niestety wysokie kary finansowe.