RS-DOM - firma budowlano - remontowo - usługowa

Instalacje

Budownictwo w Polsce najprężniej rozwijało się w latach 70. i 80. XX wieku szczególnie gdy mówimy o obiektach wielorodzinnych lub z wielkiej płyty. Warto zaznaczyć, że rozwój ten miał charakter ilościowy, ale nie jakościowy.

Wykonywane w tamtych czasach instalacje na pewno przestały spełniać już swoją funkcję bądź też wymagają napraw i remontów. Jednocześnie materiały z jakich były wykonywane nie zapewniały trwałości na długie lata, a technologia ich wykonania była uciążliwa i pracochłonna.

Postępujący rozwój technologiczny i materiałowy spowodował opracowanie nowszych, trwalszych, ekonomicznych, energooszczędnych i prostszych do wykonania systemów instalacyjnych.

Nasza Firma proponuje materiały nowe, nowoczesne i najczęściej stosowane wśród rozwiązań w budownictwie.

Równocześnie warto też pamiętać o wymaganiach stawianych monterom instalacji, jak i inwestorom przygotowującym i realizującym inwestycje. Zarówno nadzorujący wykonywane roboty, jak i wykonujący je, muszą być doskonale zorientowani teoretycznie i praktycznie w zakresie produkowanych materiałów oraz wykonywania robót.

Inwestycje w tym zakresie, zarówno przy powstawaniu nowych obiektów, jak i remontowaniu starych, wymagają sporych nakładów finansowych, dlatego bardzo ważne jest, aby zastosowane materiały były renomowanych Firm, gdyż raz a dobrze zainwestowane fundusze bardzo szybko się zwrócą.

Nasza Firma świadczy usługi instalacyjne kompleksowo na najwyższym poziomie w zakresie poniżej :

 

a) Instalacja wodna

Woda jest traktowana jako jeden z najcenniejszych zasobów naturalnych potrzebnych do życia człowiekowi, dlatego też powinno się zadbać o prawidłową konstrukcję sieci wodociągowych aby zapewnić sobie dobry dostęp do ujęć wodnych.


b) Instalacja kanalizacyjna

Ścieki są to wody bytowo-gospodarcze odprowadzane przez człowieka w celu zapewnienia potrzeb gospodarczych, do utrzymania higieny osobistej, przygotowywania posiłków, prania, mycia itp.


c) Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są bardzo wygodną i doskonałą alternatywą dla zbiorników bezodpływowych czyli tzw. szamba.


d) Odzysk energii z kanalizacji (odzyskwa ściekowa)

W Europie i na Świecie coraz większy nacisk kładzie się na odzysk ciepła ze ścieków i systemów kanalizacyjnych. Nowatorstwo tego sposobu polega na wykorzystaniu spiralnego wymiennika (o dużej powierzchni wymiany ciepła) równocześnie jako hamulca hydraulicznego radykalnie zwalniającego przepływ wody w pionie kanalizacyjnym. Woda ma tak małą energię kinetyczną, że nie odrywa się od ścianek wymiennika, lecz wolno spływa po nim cienką, równo rozłożoną warstwą, co owocuje wyjątkową sprawnością dzięki czemu tzw. odzyskwa ściekowa odzyskuje ponad 75% energii ze zużytej wody (ścieków szarych). W ten sposób np. przygotowanie ciepłej wody dla domu wymaga 4 razy mniej energii niż zwykle.


e) Instalacja elektryczna

Najtrudniejszym zadaniem elektryka jest zaprojektowanie, wykonanie bądź też wymiana instalacji elektrycznej w domu tak, by była bezpieczna, nawet jeśli korzystający z niej mieszkańcy, na przykład dzieci, zachowują się w sposób nierozsądny.


INTELIGENTNY DOM

Nowatorskim rozwiązaniem jest instalacja typu inteligentny dom. Inteligentnym domem nazywamy budynek mieszkalny wyposażony w elementy tzw. automatyki domowej. Czym takie rozwiązanie jest dla przeciętnego człowieka?


INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Codziennie na powierzchnię ziemi docierają olbrzymie ilości energii, której do niedawna nie potrafiliśmy w umiejętny sposób wykorzystać. Nowe możliwości w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca otworzyła dziedzina fizyki zwana fotowoltaiką.


f) instalacje alarmowe

W dzisiejszych czasach postęp technologiczny dał złodziejom wiele narzędzi ułatwiających im włamania. Aczkolwiek ów postęp dotyczy także systemów alarmowych i monitoringu utrudniając życie intruzom. Napaści i kradzieże zdarzają się nawet w najlepszych dzielnicach, gdzie na pierwszy rzut oka powinniśmy czuć się bezpiecznie. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezsilni. Możemy wykorzystać nowe technologie do zabezpieczenia naszego majątku przed nieproszonymi gośćmi.


g) Instalacje centralnego ogrzewania

CENTRALNE OGRZEWANIE (CO) jest podstawową instalacją, której zadaniem jest ogrzewanie pomieszczenia znajdującego się w pewnej odległości od źródła ciepła oraz w którym istnieje możliwość wyraźnego wyodrębnienia podstawowych elementów.


KOTŁOWNIA GAZOWA

Kotłownia jest pomieszczeniem zaprojektowanym specjalnie z myślą o wstawieniu do niego kotła grzewczego, możemy zazwyczaj umieścić urządzenie z dużym, przeważnie ponad stulitrowym zasobnikiem.


KOTŁOWNIA WĘGLOWA

Kotłownie na paliwa stałe są źródłem energii, którego atutem są niskie koszty zakupu i eksploatacji. Wadą – uciążliwość użytkowania polegająca na częstym dokładaniu paliwa i konieczności jego składowania.


OGRZEWANIE ŚCIENNE

Jest to system ogrzewania ograniczający zużycie energii, które osiągamy dzięki wysokiej sprawności urządzeń i redukcji strat przesyłu ciepła, zapewniając komfort cieplny przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych.


OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Ogrzewanie podłogowe zalicza się do ogrzewania akumulacyjnego, niskotemperaturowego. Pozwala to na zastosowanie, jako źródła ciepła, wysokosprawnych kotłów gazowych, również kondensacyjnych, a także niekonwencjonalnych urządzeń, jak pompy ciepła (nie wykluczając kotłów na paliwo stałe przy odpowiednim rozwiązaniu grzewczym).