RS-DOM - firma budowlano - remontowo - usługowa

Geodeta

Marek Gogacz


 • mapy do celów projektowych analogowe
 • mapy do celów projektowych cyfrowe
 • wyznaczenia budynków na gruncie
 • wyznaczenia tras przewodów
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków i przyłączy
 • pomiary sytuacyjno wysokościowe
 • porady z zakresu prawa geodezyjnego
 • podziały działek
 • wznowienia granic
 • ustalenia granic
 • pomiary kontrolne powierzchni działek
 • rozgraniczenia
 • inne usługi geodezyjne

Kontakt:

mgr. Marek Gogacz
tel: 601 804 047