RS-DOM - firma budowlano - remontowo - usługowa

Architekt

Paweł Krasa


  • przygotowanie projektu budowlanego uwzględniającego adaptację, projekty indywidualne, projekty rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków, projekty instalacyjne,
  • współpraca przy projektowaniu z osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz nadzór techniczny nad opracowaniami projektowymi wykonywanymi przez te osoby,
  • opracowywanie informacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ),
  • pozyskanie opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, które są wymagane przepisowo,
  • tłumaczenie niejasności związanych z projektem i zastosowanymi w nim rozwiązaniami,
  • sprawowanie nadzoru autorskiego na polecenie inwestora lub właściwego organu dotyczące stwierdzania zgodności realizacji prac budowlanych z projektem i ustalanie  możliwości wprowadzania zmian w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontakt:

inż. Paweł Krasa
tel: 530 893 892