RS-DOM - Profesjonalne usługi budowlane

FIRMA RS-DOM – ZESPÓŁ

Naszą firmę budowlaną tworzą profesjonaliści posiadający specjalistyczną wiedzę i umiejętności. Pozwala nam to oferować klientom kompleksową obsługę na każdym etapie współpracy. Dzięki temu, że skupiamy szerokie grono specjalistów różnych dziedzin, możemy wykonywać kompleksowe budowy domów, a także inne usługi budowlane czy usługi wykończeniowe.

Nasz geodeta przygotowuje mapy do celów projektowych i dokładnie wyznacza trasy przebiegów ścian i instalacji. Przeprowadza również szczegółowe inwentaryzacje budowlane obiektów gotowych do oddania.

Projekty domów, adaptacje gotowych projektów, plany rozbudowy i przebudowy obiektów – to wszystko leży w gestii naszego architekta.

Zespół uzupełniają kierownik budowy odpowiedzialny za opracowywania dokumentacji technicznej i prowadzenie dziennika budowy oraz kosztorysant, przygotowujący niezwykle dokładne analizy dotyczące kosztów budowy domu. Ponadto dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowników ogólnobudowlanych, którzy wykonują powierzone im zadania z najwyższą starannością i profesjonalizmem.

Dzięki ich pracy nasza firma budowlana pozostaje jedną z najlepszych w regionie.


Łukasz Stachorzecki – menager | kierownik ds. inwestycji

 • kontakt z klientem prywatnym jak i biznesowym
 • przygotowywanie kosztorysów ofertowych wraz z harmonogramem prac
 • planowanie i rozliczanie prac oraz kierowanie zespołami pracowników firmy
 • doradztwo budowlano-techniczne 
 • zamówienia materiałów budowlano-instalacyjnych
 • sprawowanie funkcji kierownika budowy (robót) i inspektora nadzoru,
 • decydowanie o optymalnym wariancie realizacji i uzgadnianie z inwestorem ewentualnych zamiennych rozwiązań,
 • prowadzenie dziennika budowy oraz opracowywanie dokumentacji technicznej, powykonawczej i jakościowej budowy,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym kontroli rocznych i pięcioletnich,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz odgromowej,
 • opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku

Kontakt bezpośredni:

mgr inż. Łukasz Stachorzecki

tel: 790 277 110


Paweł Skarżycki – kierownik robót budowlanych

 • prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, procedurami firmowymi, sztuką budowlaną oraz wymogami konkretnego kontraktu,
 • sprawowanie nadzoru budowlanego, w tym kontrolowanie jakości pracy wykonywanych przez pracowników firmy,
 • kontrolowanie stanu realizacji opracowań, w tym harmonogramu realizacji i finansowego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, planu zarządzania środowiskowego i planu organizacji robót,
 • przygotowanie i dostarczanie informacji o planach dotyczących kosztów i produkcji oraz aneksów i ewentualnych korekt sprzedaży,
 • dostarczanie zweryfikowanych danych do harmonogramu finansowego,
 • koordynowanie robót budowlanych, obejmujące odbiór prac i rozliczenia czasu pracy z pracownikami firmy,
 • decydowanie o optymalnym wariancie realizacji i uzgadnianie z inwestorem ewentualnych zamiennych rozwiązań,
 • prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej, powykonawczej i jakościowej budowy.

Kontakt bezpośredni:

mgr inż. Paweł Skarżycki

tel: 517 049 439